Εμφανιζόμενη ανάρτηση

Σπάσε τα δεσμά σου!

Ἄν σ ἀρέσει αὐτό που βιώνεις κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει νά πληρώνεις νταβατζῆδες κάτσε στ' ἀυγά σου … Ἄν σ ἀρέσει ...

Σάββατο, 6 Ιανουαρίου 2018

Καλή καί Ἀληθινή ἀρχή

                           ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΕΑ 

    «Εἶμαι ἀπό αὐτούς που προσπερνοῦν βιογραφικά καί προλόγους ὅταν πέφτει στά χέρια τους ἕνα ἔργο. Ἐν τούτοις, ἀναγνωρίζω καί σέβομαι τή διάθεση πολλῶν ἀναγνωστῶν νά ἀνιχνεύσουν «παράπλευρα» στοιχεῖα που ἀφοροῦν τα βιβλία. Ἡ ταπεινότης μου, λοιπόν, ἔλαβε ὑπόσταση στόν χωροχρόνο τό καλοκαίρι τοῦ 1973. Εἶμαι εὐτυχής που μεγάλωσα σέ μία λαϊκή γειτονιά τοῦ Περιστερίου ματώνοντας τά γόνατά μου σέ ἀλάνες καί χώματα. Ἀνδρώθηκα σέ μία οἰκογένεια ἀπαλλαγμένη ἀπό δεσπότες καί δεσποτεῖες, ἄν καί δέν ξέχασα ποτέ τό βαρύ χέρι τῆς μάνας μου!.. Τό 1992 εἰσήχθη στή σχολή τουριστικῶν ἐπαγγελμάτων (ΣΤΕ) χωρίς ὅμως νά συνεχίσω τίς σπουδές μου. Ἄν ἀναζητᾶς ἑπομένως ἀγαπητέ ἀναγνώστη κάποιο πτυχίο στό βιογραφικό μου φοβᾶμαι ὅτι θά σέ ἀπογοητεύσω. Στη 17μηνη στρατιωτική θητεία μου ευτύχησα νά γνωρίσω ἀπό κοντά τήν Ἑλληνική ἐπαρχία που τόσο λατρεύω. Υπῆρξα μέλος ελληνοκεντρικῶν ὁμίλων ἀπαλλαγμένων ἀπό στείρα προγονοπληξία καί ἐθνικιστικά ἰδεολογήματα. Από τό 2002 ἐργάζομαι στόν χῶρο τῶν συγκοινωνιῶν. Τό 2014 γίνεται τό συγγραφικό μου ὄνειρο πραγματικότητα μέ τόν Αντικοινωνικό και τό 2017 ἀκολουθεῖ Ἡ δική μου ἀλήθειᾳ. Θεωρῶ μέγιστο νά παραμείνω Ἄνθρωπος καί εὐτύχημα νά εἶμαι Πολίτης…»
                              
           Ευχαριστούμε πολύ, Η ομάδα της Maradel Books

Παρασκευή, 22 Δεκεμβρίου 2017

Χειμώνας πια βαρύς…

Τιμή καί δόξα στόν ζωοδότη Ἥλιο που ξεκινᾶ σήμερα τό ταξίδι τῆς Ἀνάβασης.

 '' Ἄκουσε, μακάριε, πού ἔχεις μάτι αἰώνιον καί βλέπει τά πάντα· σύ ὅ Τιτάν πού λάμπεις ὡσάν χρυσός, πού βαδίζεις ὑψηλά, καί εἶσαι τό ἐπουράνιον φῶς. Σύ εἶσαι ἀφ' ἑαυτοῦ γεννημένος, ἀκαταπόνητος, τῶν ζώων γλυκύ θέαμα καί εἶσαι τῆς μέν αὐγῆς ὁ δεξιός γεννήτωρ τῆς δέ νυκτός ὁ ἀριστερός· συνενώνεις τίς ἐποχές χορεύοντας (κινούμενος κυκλικώς) μέ τέσσερα πόδια (ὅ δημιουργός τῶν τεσσάρων ἐποχῶν τοῦ ἔτους), εἶσαι ταχύς, ὁρμητικός, πύρινος, μέ χαρωπόν βλέμμα, διφρηλάτης. καί διέρχεσαι τήν όδόν τοῦ ἀπέραντου ρόμβου μέ περιστροφικάς κινήσεις· καθοδηγεῖς τούς εὐσεβεῖς ἀνθρώπους εἰς τάς καλάς πράξεις καί εἰς τούς ἀσεβεῖς ἐπιδεικνύεις δυσμένειαν· σύ ἔχεις χρυσῆν λύραν καί διανύεις τόν άρμονικόν δρόμον τοῦ κόσμου, ἐπισημαίνεις τά καλά ἔργα, σύ εἶσαι ὅ νέος πού τρέφεις τάς έποχάς. Εἶσαι ὁ κυρίαρχος τοῦ κόσμου, ὅ αὐλητής, διατρέχεις διά τοῦ πυρός καί περιστρέφεσαι κυκλικώς, φέρεις τό φῶς ἐμφανίζεσαι μέ ποικίλες μορφές, φέρεις τήν ζωήν, εἶσαι καρποφόρος, ὦ Παιάν ἀειθαλής, ἀμόλυντος, πατήρ τοῦ χρόνου.
Ἀθάνατε Ζεῦ, καθαρός καί λαμπερός σέ ὅλους, εἶσαι τό κυκλικώς περιφερόμενον μάτι τοῦ κόσμου, πού σβήνει καί λάμπει μέ ὡραῖες φωτεινές ἀκτίνες· δεικνύεις τήν δικαιοσύνη, ἀγαπᾶς τό νερό. εἶσαι ὅ δεσπότης (ὅ κύριος) τοῦ κόσμου, ὁ φύλαξ τῆς ἀληθείας, ὁ αἰώνιος ὑπέρτατος, ὅ βοηθός εἰς ὅλους, εἶσαι ὅ ὀφθαλμός τῆς δικαιοσύνης, τό φῶς τῆς ζωῆς· ὦ σύ, πού ὁδηγεῖς τούς ἵππους, καί κατευθύνεις μέ λιγυρό μαστίγιο τέθριππον (μέ τέσσερα ἄλογα) ἅρμα, ἄκουσε τούς λόγους μοῦ καί φανέρωσε εἰς τούς μεμυημένους γλυκιά καί εὐχάριστη ζωή ''.

Σάββατο, 4 Νοεμβρίου 2017

Ἀντιγραφή- Ἐπικόλληση. Homo Copa!

Ἔχει περάσει ἀρκετός καιρός ἀπ' τή τελευταία φορά που ἔβγαλα τό στύλο ἀπ' τό συρτάρι γιά νά στάξω τίς σκέψεις μου σ' ἕνα χαρτί. Εἶμαι ἀπό ἐκεινούς που ὑποστηρίζουν πως μιά ἄποψη,ὅταν ἐκφράζεται μάλιστα δημοσίως, ὀφείλει νά ἔχει περιεχόμενο. Νά γράψω ἁπλά γιά νά γράψω, ὅπως κάνουν οἱ ἐπαγγελματίες συγγραφείς τύπου Coelho, ἀπέχει μακράν τῆς ιδιοσυγκρασίας μου.

        Σήμερα λοιπόν πῆρα τό ἐρέθισμα ἀπό δύο πιτσιρικάδες που συζητοῦσαν γιά τήν ἐργασία που ἔπρεπε νά παραδώσουν στόν καθηγητή τους. Ο μοναδικός προβληματισμός τους ἦταν νά ἐπιλέξουν τίς καταλληλότερες ἱστοσελίδες γιά νά κάνουν ἀντιγραφή καί νά συρράψουν τήν ἐργασία τους. Οὔτε λόγος βέβαια νά ἀνοίξουν τά στραβά τους καί νά τήν γράψουν μόνοι τους!  Πώς νά μπορέσουν ἄλλωστε, ἀφοῦ ἀκόμα καί τό μάθημα τῆς Ἔκθεσης καλουπώθηκε σέ πρότυπα…

             Κι ὅμως,οἱ πιτσιρικάδες δέν ἦταν τίποτα ἄλλο ἀπ' τήν μικρογραφία τῆς κοινωνίας μας.Ἡ ζωή τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου εἶναι μιά ἀντιγραφή καί μιά ἐπικόλληση. Ὅλοι ψάχνουν ἕτοιμες καί δοκιμασμένες λύσεις μήπως μπαλώσουν τίς τρύπιες συνειδήσεις τους.   Ὁ ἐγκέφαλος παύει νά γεννᾶ ἰδέες, 

  παύει νά παράγει σκέψη καί περιορίζεται στήν ὑιοθέτηση ἀντιγράφων ἄνευ ἀξιόλογης . 

     Homo  Copa! ( Copy- Paste ) ,   ἐξέλιξη τοῦ Homo Sapiens…


      Πιτσιρίκο, εἶναι προτιμότερο νά πάρεις κουλουράκι στήν ἐργασία καί νά προσπαθήσεις μόνος σου τήν ἑπόμενη φορά, ἀντί  νά γίνεις κι ἐσύ ἄλλη μιά φωτοτυπία στή κοινωνία τῶν ἀπρόσωπων συνειδήσεων

 

 

 
Δευτέρα, 21 Αυγούστου 2017

Ἐθνική Ἑλλάδος ἤ ἐλληνοποιημένη ὁμάδα;

Πολύ ντόρος γίνεται τίς τελευταῖες μέρες γιά τήν μή συμμετοχή τοῦ   ἐξελληνισμένου Νιγηριανοῦ καλαθοσφαιριστή Ἀντετοκούνμπο στήν ἐθνική ὁμάδα.Ὁ καθένας πετάει τήν μπαρούφα του καί ὁποιον πάρει ὁ χάροςἜτσι λοιπόν εἶπα κι ἐγώ νά πετάξω τήν δική μου σήμερα ,γιά νά μή μείνει μέσα μου καί γίνει ἀπωθημένο.Ἔχω μάθει νά λέω τό ἄσπρο ,ἄσπρο καί τό μαῦρο ,μαῦροὍταν βλέπω τήν ἐθνική ὁμάδα τῆς χώρας μου λοιπόν, θέλω νά βλέπω τήν Ἑλληνική ὁμάδαΘέλω νά βλέπω παῖκτες που εἶναι Ἕλληνες.Οὔτε ἐξελληνισμένους θέλωοὔτε γιαλατζίοὔτε κατά τό ἥμισυ.  Δέν γουστάρω νά βλέπω ἐλληνοποιημένη ὁμάδα ἀλλά ἐθνική ἙλλάδοςΚι ἅς πατώσουμεΚι ἅς τρῶμε 30 πόντους στό κεφάλι σέ κάθε ἀγώναΠεριμένουμε ἀπ' τόν Ἀντετοκούνμπο ἐπειδή εἶναι παιχταράς νά μᾶς ξελασπώσει;;; Ντροπή Οὔτε Ἕλληνας εἶναι ρέ ξεφτίλες ,οὔτε θά γίνει πότε!!!  Γιά ποιά προδωσία μιλᾶτε τότεἘπειδή ἔχετε φάει ἀμάσητο τό παραμύθι τῆς ἐλληνοποίησης ἀπ' τούς δωσιλόγους που κυβερνᾶνε καί πᾶνε νά μπασταρδέψουνε τή χώρα μᾶς;;;

Τό καλό τῆς ὑπόθεσης εἶναι ὅτι τώρα θά παρακολουθήσω τό ἐυρομπάσκετ ἄν καί ἀπ' ὅτι ἔμαθα ἔχουν συμπεριλάβει καί τόν  ἕτερο Νηγιριανόἀδερφό τοῦ ἈντετοκούνμποἌν ὄντως δῶ αὐτόν ἤ ὁποιονδήποτε ἄλλο ξένο στήν ἀποστόλη τῆς ἐθνικῆςἐκτός τοῦ ὅτι δέν θά δῶ κανένα ἀγώναθά εὔχομαι νά πατώσει αὐτή ἡ ἐλληνοποιημένη ὁμάδαΑὐτά τά ὀλίγα 


Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Κοινωνική ονειρονιρβάνα…

Εἶπα σήμερα νά ξεσκονίσω τό ιστολόγιό μου,ἀφοῦ ἔχει πιάσει ἀράχνες τόν τελευταῖο καιρό.Θά μποροῦσα νά ἐπικαλεστῶ τήν καλοκαιρινή σιέστα, ἀλλά μᾶλλον θά κορόιδευα τόν ἑαυτό μου. Τά αἰτια τῆς ἀποχής μου ἑστιάζονται στήν ἀπογοήτευση πού ἐισπράτω ἀπό μιά  ἀνεύρη κοινωνία. Έπεσε στά χεριά μου τίς προάλλες ἕνας ραδιοφωνικός ΄΄πιλότος΄΄ που ἦταν ἡ  συμμετοχή μου σ'ἕναν διαγωνισμό τοῦ Σκάι,  τό 1992. Πρίν 25 χρόνια δηλαδή , τότε που ἡ φυσιογνωμία τῆς Ἑλλάδος δέν ἦταν οὔτε πολυπολιτισμική, οὔτε πολυανεκτική. Ἄν καί ἔχω ἀριστερές καταβολές, μιλοῦσα γιά τόν κίνδυνο τοῦ παγκόσμιου ἐθνικοῦ ἀχταρμά. Σίγουρα δέν φανταζόμουν ὅτι μετά ἀπό τόσα χρόνια οἱ παρενέργειες αὐτοῦ τοῦ ἀχταρμά θά ἦταν καθημερινότητα μου…!Ἡ εἰσβολή ἐκατομμυρίων λαθρομεταναστῶν ,ὅπως καί ἡ οἰκονομική ἐξαθλίωση που ἐπέβαλε ἡ χούντα τῶν μνημονίων ,ἐξυπηρετεῖ  ξεκάθαρα ἀντεθνικούς σκοπούς.

Καρφάκι δέν μοῦ καίγεται ἄν μέ χαρακτηρίσει κάποιος ρατσιστή. Δέν θά ἀπολογηθῶ ἐπειδή θέλω τήν ἙλλάδαἙλληνική! Ἴσως ἐπειδή εἶμαι ἀπό ἐκείνους τούς Ἕλληνες που δέν παρελαύνουν στίς πουστροπαρελάσεις καί δέν προσκυνούν θαυματουργά καστανά καί ἀρχηγούς κομμάτων! Οἱ ὑπόλοιποι μποροῦν νά περνοῦν τήν ονειροβδομάδα καί τήν νιρβάνα τους στή Μύκονο, νά συνωστίζονται γιά  νά φωτογραφηθούν μέ τόν Ντάνο καί νά τρέχουν στά  colours days νά βαφτοῦν , μήπως ξεχάσουν γιά λίγο τήν ἄχρωμη ζωή τους

Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017

Πουστροπαρέλαση 2017Ὀφείλω νά ὀμολογήσω πως ὅσο πραγματιστής κι ἄν εἶμαι, ὑπάρχουν πράγματα που μέ προσπερνοῦν καί μένω μέ τό στόμα ἀνοιχτό. Ἔριξα μιά ματιά στήν πουστροπαρέλαση που πραγματοποιήθηκε στήν Ἀθήνα καί ἐξεπλάγην ἀπ' τόν ὄγκο καί τόν παλμό της. Τί κι ἄν ἡ πολιτική παθητικότητα εἶναι ἔκδηλη τίς τελευταῖες δεκαετίες, τί κι ἄν ἡ κοινωνική ἀνοχή εἶναι ὁλοφάνερη τά τελευταία χρόνια, παραδέχομαι πως δέν πίστευα στά ματιά μου, ἀντικρύζοντας  τήν μαζικότητα αὐτῆς τῆς κατάντιας! Μέ τίς εὐλογιές μιᾶς πουστροκυβέρνησης, ξεχύθηκαν στούς δρόμους τῆς Ἀθήνας ὅλα τά ξεφωνημένα πουσταριά καί οἱ πλακομουνούδες γιά νά βροντοφωνάξουν ὅτι εἶναι ὑπερήφανοι που εἶναιἀφύσικοι! Φεῦ !..Συμπλεγματικά ἀνθρωπάρια ἐξαρτημένα ἀπ' τήν καταπιεσμένη συναισθηματική τούς ἀνωριμότητα
      Ἡ ἀποδοχή τῆς διαφορετικότητας εἶναι κανόνας τῆς Φύσης καί ὀφείλει νά γίνεται σεβαστή. Αὐτό ὅμως ἀπέχει μακράν ἀπ' τίς ἀνώμαλες καρικατοῦρες που χαλᾶνε τήν αἰσθητική ὅλων ἐκείνων που ἔχουν μάθει ὅτι ὁ σεβασμός ξεκινάει πρωτίστως ἀπ' τόν ἑαυτό τους.
       Πρίν τρία χρόνια εἶχα γράψει στόν Ἀντικοινωνικό’  πώς ἡ ὁμοφυλοφιλία ἐξυπηρετεῖ πολιτικές ἐπιδιώξεις. Ἕνας παθητικός ὀργανισμός εἶναι ἀνίκανος νά ἀντιδράσει στίς κυβερνητικές αὐθαιρεσίες διότι ἡ παθητικότητα εἶναι πρωτίστως ψυχική καί ἐγκεφαλική. Ἑπομένως δέν εἶναι τυχαῖο που οἱ κυβερνήσεις φροντίζουν νά ἐνισχύουν τέτοιες ἀφύσικες κοινωνικές δράσεις ὅπως τό  gay pride .
       Ἐγώ ἔμαθα τόν ὁμοφυλόφιλο νά τόν ἀποκαλῶ ὁμοφυλόφιλο.Τόν κραγμένο ὁμοφυλόφιλο νά τόν ἀποκαλῶ πούστη, μπινέ, ξεκωλιάρη.   Τόν Πολίτη νά τόν ἀποκαλῶ Πολίτη καί τόν ἰδιώτη ἠλίθιο καναπεδάκια. Ἁπλά πράγματα. Κάποια στιγμή πρέπει νά καταλάβουμε ὅτι θά πρέπει νά ἀπαλλαχθοῦμε ἀπό στείρους καθωσπρεπισμούς καί νά ποῦμε τά πράγματα μέ τά ὄνομα τούς. Ἐδῶ ἀνεχόμαστε νά μᾶς πηδᾶνε αὐτοί που δέν ἔχουν τσίπα ,νά ξεστομίσουμε ἀλήθειες μᾶς πειράζει;…

   Μή γίνεσαι λοιπόν βούτυρο στό ψωμί τούς ἀλλά ἀγκάθι στό λαιμό τούς!

Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017

Ἡ συνέχεια τοῦ Κράτους…

  Ω ναί…ψηφίστηκε πρίν λίγες ἡμέρες τό πολυνομοσχέδιο ἀπ' τά Τσιπροκαμμένα γιουσουφάκια τῆς Μέρκελ! Τό ἀντίθετο βεβαίως θά ἀποτελοῦσε ἐκπληξη. Χωρίς τήν παραμικρή αἰδώ, ὁ Ἀλέξης ὁ μνημονιοσκίστης, ἔβαλε τήν ὑπογραφή του σέ ἀκόμα ἕνα μνημόνιο ,σπρώχνοντας πιό βαθιά στόν οἰκονομικό βοῦρκο τόν Ἐλληνοvivor! Τί κι ἄν κόβονται οἱ συντάξεις, τί κι ἄν παραχωροῦνται οἱ ἐθνικοί μας φυσικοί πόροι, τί κι ἄν ξεπουλιέται ἡ δημόσια περιουσία, οἱ περισσότεροι ἀσχολοῦνται μέ τά τηλεσκουπίδια καί τά τηλεμαγειρέματα! Ἐκείνων που τό αἷμα βράζει ,προτιμοῦν νά τό χύσουν σέ κάποια κερκίδα ἕνεκα τῆς ἀγαπημένης τους ὁμάδας! Πού εἶναι ὁ τσαμπουκάς σᾶς ὅταν σᾶς ὑποβιβάζουν τήν ζωή; Μούγκα στή στρούγκα καί μαυράκι μυρωδάτο
   Ὅπως ἔχω ξαναπεί ὁ οἰκονομικός καί κοινωνικός κατήφορος  ,ἔχει στολιστεῖ μέ διαφορά λεκτικά σχήματα,ὅπως ἠπια προσαρμογή, πρωτογενή πλεονάσματα…Τό τελευταῖο που μοῦ ἄρεσε ἀπό στόματος Μητσοτάκη εἶναι ησυνέχεια τοῦ Κράτους! Κάποτε ἴσως νά  μ ΄ἔπιαναν τά γέλια σ ΄αὐτό τό ἄκουσμα, τώρα ὅμως μοῦ ἔρχεται ἀηδίαΤολμοῦν καί μιλοῦν ἀκόμα γιά Κράτος, ἐνῶ τό ἔχουν ἁλυσοδέσει μέ μνημόνια, παραχωρώντας τήν ἐθνική μᾶς κυριαρχία! Ἴσως βέβαια δέν θά ἔπρεπε νά ἐξανίσταμαι, ἀφοῦ τό Ἑλληνικό Κράτος ἔπαψε νά ὑφίσταται ἀπό ΄κείνη τήν ἀποφράδα ἡμέρα στή Λευκόπετρα Κορινθίας τό 146  πΧΜ αὐτή τήν λογική ὁ Κουλῆς ἔχει δίκιο. Ὅταν ἔρθει κι ΄αυτός λοιπόν, θά σεβαστεῖ τήν συνέχεια. ..ἑνός ὑπόδουλου Κράτους

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

Brexit , Gresilly … καί ἐθνικό ρεζίλι !

Τό ἔχω πεῖ πολλές φορές, ὅτι οἱ Ἄγγλοι καί εἰδικά οἱ Ἀγγλίδες ,εἶναι ἕνας πολύ <<ἐξυπηρετικός >> λαός ἀφοῦ βοηθάει στήν  ἡ σεξουαλική ἐκτόνωση τοῦ  καλοκαιριοῦ! Ἡ ἐκτίμηση που τρέφω γι' αὐτόν τόν λαό , περιορίζεται στά ἀπολύτως ἀπαραίτητα ,γιά νά μήν χαρακτηριστῶ ρατσιστής. Ποιός μπορεῖ νά ξεχάσει τήν ἐπικυριαρχία τούς στήν Κύπρο ἤ τό ξήλωμα τοῦ Παρθενώνα πού κοσμεῖ τό Βρετανικό μουσεῖο! Ἄν πότε μάλιστα ἐπισκεφτῶ τό Λονδίνο , θά στηθῶ ἔξω ἀπ' τό μουσεῖο μ΄ἕνα πάνο πού νά γράφει  ‘’ You are nothing else but thives΄΄ Ὄχι ὅτι στά Γάλλο-γερμανικά μουσεῖα δέν θά ἔκανα τό ἴδιο… ἀφοῦ βοηθάει
    Πρίν μερικές ἡμέρες δημοσίευσα τό δεύτερο βιβλίο μου, μέ τίτλο ΄΄Ἡ δική μου Ἀλήθειᾳ΄΄ . Θέλοντας νά μείνω συνεπής μέ τόν τίτλο, ὀφείλω νά ἀναγνωρίσω ὅτι αὐτός ὁ << ἐξυπηρετικός>> λαός μέ τίς πολιτισμικές κλεψιές καί τούς μουσουλμάνους δημάρχους ,εἶχε τό σθένος ν’ ἀπαγκιστρωθεῖ ἀπ' τήν Εὐρωπαϊκή μέγγενη. Οἱ Ἐλληναράδες πήδουλες που γελᾶνε τό καλοκαίρι μέ τίς κοκκινισμένες μοῦρες τῶν Ἄγγλων ,δέν ἔχουν τό σθένος νά διεκδικήσουν οὔτε τήν ἀξιοπρέπεια τούς!
    Τά πράγματα εἶναι πολύ ἁπλά ,ἀρκεῖ νά τά κοιτᾶμε κατάματα. Νά παραδεχτοῦμε λοιπόν ὅτι γιά τήν σημερινή κατάντια δέν φταίει κανένας ἄλλος πλήν τοῦ ἐπαναπαυμένου ἑαυτοῦ μᾶς . Ἕνας λαός  Gresilly  πού κάνει μιά ἔνδοξη χώρα ρεζίλι…